kontakt
MIG - MAG servis s.r.o.
Za Balonkou 268
Příbram 1
261 01
Tel: 318 623 735
Mob: 731 448 262
mig-mag@mig-mag.cz

O společnosti MIG – MAG servis s.r.o.

Společnost MIG – MAG servis s.r.o. byla založena v roce 2002 současným jednatelem panem Pavlem Dvořákem, který podnikal v oblasti prodeje a servisu svařovací techniky a prodeje technických plynů jako fyzická osoba již od roku 1993.

Společnost MIG – MAG servis s.r.o. se od svého založení zabývá především prodejem, servisem a opravami svařovací techniky určené pro všechny metody sváření včetně renovací svářecích hořáků a prodejem technických plynů firmy LINDE GAS a.s. včetně dopravy plynů dle požadavků zákazníků. Další aktivitou jsou služby v oblasti revizí, prohlídek elektrozařízení, rozvodů elektrické energie a provádění drobných elektromontáží. Nedílnou součástí nabídky společnosti je prodej profesionálního a hobby nářadí.

Společnost MIG – MAG servis s.r.o. poskytuje služby zákazníkům ve vlastní provozovně v Příbrami která je vybavena moderním zařízením zabezpečujícím kvalitní provedení oprav a dále moderními měřícími přístroji, které umožňují přesné diagnostikování závady a následné nastavení parametrů svářecí techniky. Společnost si svojí dosavadní činností vybudovala u svých odběratelů a obchodních partnerů velmi vysoký kredit, tuto skutečnost dokládá celá řada stálých zákazníků v segmentu dodávek produktů či poskytování servisních služeb. Mezi stálé zákazníky společnosti je možno zařadit jak nadnárodní společnosti ta k drobné zákazníky.

Společnost MIG – MAG servis s.r.o. staví trvale svoji obchodní filosofii na trvalém monitorování světových trendů v oblasti svařovací techniky a jejich aplikaci v rámci svých služeb, maximálně flexibilním a vstřícném přístupu ke všem přáním a potřebám svých zákazníků a využívání vysoce kvalitních komponentů od renomovaných výrobců. Nedílnou součástí podnikatelských zásad je přirozeně respektování všech pravidel poctivého podnikání vůči svým obchodním partnerům. Rozhodne-li se zákazník využít služeb společnosti MIG – MAG servis s.r.o., nesporně ocení vysokou kvalitu dodaných komponentů, provedených prací a služeb a profesionální přístup k obchodním partnerům.

Cílem společnosti MIG – MAG servis s.r.o. je další zdokonalení a zlepšení služeb svým zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně operativních reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků, zvýšení celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu.

Management společnosti MIG – MAG servis s.r.o. vede společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a jakosti, která zákazníky společnosti vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu a vlivu konkurenčních subjektů.

K naplnění stanovené politiky se zavazuje management společnosti MIG – MAG servis s.r.o. neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu systému jakosti. K tomu vedení společnosti získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců společnosti, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

prodej

svařovací agregáty

svařovací hořáky

přídavné svářecí materiály

příslušenství pro sváření elektrickým obloukem MMA

příslušenství pro sváření a řezání plamenem

ruční elektrické nářadí

ochranné pracovní pomůcky

brusivo

servis

svařovací agregáty

svařovací hořáky

novinky
12.01.2012
Připravili jsme pro Vás nové webové stránky.